EzakamuvaIbhola

Sibi isimo kowaduma kuMaZulu oxoshwe yintombi emzini wakhe

By Alfred Ngubane

Ujikelwe umhlaba umdlali owahamba edelelile kuMaZulu FC  njengoba eselaxazwe nayintombi abehlala nayo. 

Lo mdlali wayengomunye wabenza kahle kuMaZulu ngesizini ka-2014/15 kwathi uma iqembu lidliwa yizembe walichomela uma ecelwa ukuba ahlale.

Kuvela ukuthi lo mdlali, igama lakhe esizoligodla okwamanje, usebuyele ekhaya eMpangeni futhi isimo sakhe asisihle neze ngoba ngathi nempilo ayikho yinhle. 

Ngokuthola kweMpempe, ngesikhathi edlala eqenjini laseFree State, wathola nesinqandamathe agcina esehlala naso, sebethenge umuzi. 

“U(emgagula ngegama) waganga kakhulu… Waqala ukuzimbela igodi ngokuxosha unina emsola ngokuthi ugaya umuthi wokuchitha umuzi wakhe. 

“Wabe eselanda nezingane zakhe kunina wayohlala nazo nale ntombi yakhe lena manje esivele yamlaxaza, yamxosha nasemzini wabo,” kusho umthombo. 

Indlela izinto esezimbhedela ngayo, umthombo wethu uthe usola ukuthi umzwangedwa usuyazwela ngoba izinto azenzayo seziyathusa zenze basole ukuthi nengqondo isibuye imshiye. 

“Inkinga enkulu ukuthi uxoshwa yintombi nje akasebenzi ndawo ngakho akakwazi ukuzimela. Cabanga ke ukuthi kade uphila kahle bese kuvele kushabalale nje kanjalo

“Ugqilazekile yena bandla emqondweni,” kuchaza lo mthombo ocele singalivezi igama lawo nelalo mdlali okwamanje. 

Uthe imizamo yokumsiza ikhona kodwa akuhlangani. Inkinga kuthiwa wukuthi wahamba eshiphile emaqenjini aKwaZulu-Natal manje alikho elingamthatha azosiza noma enkulisa. 

“Ngesikhathi edlala kuMaZulu wake webelwa imoto engenawo moshwayilense. Leyonto yalanyulwa oSokhela abavele bamthengela entsha. 

FUNDA NALA: UZwane akakhathazekile ngokuxoshwa, ulungiselela isizini ezayo

“Kodwa ngesikhathi iqembu selidliwe yizembe kwathi uma ecelwa ukuba  ahlale bazame ukubuyisela iqembu esigabeni esiphezulu, wavele wanqaba. 

“Wabatshela emehlweni ukuthi yena akalona uhlobo lomdlali ongadlala kwiNational First Division. Wabe esevumbuka kuleli laseFree State emuva kwalokho.”